Din kundvagn(0)

Kundvagnen är tom
Totalt 0 kr
Till kassan
900 kr kvar till fri frakt

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-24

För oss på Igor Sport är det viktigt att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt samt transparent sätt. Denna integritetspolicy behandlar frågor om hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas. Policyn redogör även dina rättigheter samt hur du går tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Den 25/5-2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) även kallad dataskyddsförordningen i kraft och ersätter befintliga personuppgiftslagen(PuL). Den nya förordningen verkar för att stärka individens grundläggande fri och rättigheter till skydd av personuppgifter samt stärka individens integritet. Läs förordningen i sin helhet HÄR! 

I nedan integritetspolicy benämns Igor Sport (”vi”, ”oss”, ”vår”. ”vårt”) och kunden (”du”, ”dig”, ”din”, ”dina”).

Insamlande av data

När du handlar hos oss behandlar vi personuppgifter om dig, såsom: namn, personnummer, kundnummer, adress, e-post, mobilnummer och IP-adress. För att kunna erbjuda dig en god service och erbjudanden så behandlar vi även uppgifter om besökshistorik, klick, betalningsinformation, betalningshistorik och köphistorik. Vår lagliga grund är att om dessa uppgifter inte lämnas så kan vi inte fullgöra våra åtaganden och därav neka dig köp.

För att läsa mer om vi behandlar cookies, pixlar, etc. vänligen klicka HÄR!

Längre ner i integritetspolicyn beskriver vi detaljerat när och hur vi insamlar data från dig. Vilken laglig grund samt lagringsperiod vi åberopar.

Vilka delar vi data med?

Vi säkerhetsställer att behandling sker endast för ändamål som är förenliga med vår integrationspolicy. För att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund så delar vi med oss av dina personuppgifter till följande aktörer:

 1. Statliga myndigheter (Polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att lämna ut data till vid misstanke om brott.
 2. Logistikföretag och speditörer som ombesörjer våra varutransporter (PostNord).
 3. Företag som erbjuder betallösningar på vår sida (DIBS, Klarna).
 4. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till Igor Sport. Dessa företag får inte använda personuppgifter för egna ändamål utan endast enligt vår integrationspolicy.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur skyddar vi din data?

Igor Sport har sett till att skydda dina uppgifter så att endast personal med behov utav att se samt hantera personuppgifter har tillgång till dessa. Personal utan tillgång hanterar endast maskerade personuppgifter. För kundservice via mejl så hanteras dina personuppgifter på servrar inom EU/EES. Vi strävar i största möjliga mån att samarbeta med tjänsteleverantörer inom EU/EES som hamnar under samma legala krav. I annat fall så vidtar vi åtgärder för att din data skall skyddas enligt samma standard.

Hur länge sparar vi din data?

Vi sparar data så länge vi finner det nödvändigt för att uppfylla ändamålet med vår behandling. Därefter kommer din data antingen att raderas eller avidentifieras på vederbörligt sätt.

DINA RÄTTIGHETER

Nedan redogör vi för dina rättigheter som träder i kraft 25/5-2018 med den nya dataskyddsförordningen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag max en gång per år om vilka personuppgifter vi behandlar. Information om hur du går tillväga finns under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”. Vi har valt att endast skicka registerutdrag per brev till din folkbokföringsadress för att i största möjliga mån säkerhetsställa att dina personuppgifter hamnar i rätt händer.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du att någon utav uppgifterna är felaktiga har du rätt till att begära att vi rättar dessa personuppgifter. Du har även rätten att komplettera med sådana personuppgifter som du anses saknas med hänsyn till det ändamålet som har att göra med behandlingen utav dessa.

Detta gäller dock ej om det anses omöjligt av teknisk karaktär eller anses allt för betungande att genomföra. Vill du rätta dina personuppgifter så kan du mejla oss på info@igorsport.se där du detaljerat beskriver vilka personuppgifter du vill uppdatera, samt vilken order det gäller då vi ej har någon kundklubb.

Rätt till radering utav data

Vi sparar personuppgifter om dig så länge du är kund hos oss. När avtalet slutar gälla raderas de antingen på din begäran eller anonymiseras efter 36 månader. Förutom där vi enligt lag är skyldiga att spara personuppgifterna under en längre tid, exempelvis bokföringslagen som gäller i 7 år. I annat fall så kan dina uppgifter behöva sparas för att kunna erbjuda dig möjlighet till reklamationsärenden för fabrikationsfel som gäller i upp till 3 år.

Du kan inte begära radering utav personuppgifter om det finns ett pågående ärende med kundservice, en pågående order, misstanke om missbruk av våra tjänster de senaste fyra åren, har en obetald skuld gentemot oss.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt i vissa fall att begära en begränsning i hur vi behandlar dina personuppgifter. Då kommer dessa personuppgifter markeras för att i framtiden endast behandlas i vissa avgränsade syften. Detta kan t ex ske om du begärt en tidigare rättelse, under tiden som ditt ärende behandlas kan behandlingen begränsas. Du kan även begära begränsning om du anser att vår behandling strider mot lagen och en begränsning står över vårt legitima intresse.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter med stöd utav intresseavvägning. I sådana fall får vi endast fortsätta behandlingen utav dina personuppgifter om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Vill du avregistrera dig för vårt nyhetsbrev kan du alltid göra det via länken i det senaste utskicket, alternativt kontakta oss på: integritet@igorsport.se.

Rätt till dataportabilitet

Om du som kund har lämnat personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut dessa och använda personuppgifter på annat håll (även kallat dataportering). För att du skall kunna nyttja din rätt till dataportering krävs det att din begäran rör personuppgifter som du själv lämna till oss genom samtycke för att uppfylla avtalet vi har med dig.

Du har dock inte rätt att flytta personuppgifter som Igor Sport behandlar med intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsförordningen ger dig som kund hos Igor Sport rätt att begära ett utdrag där du tydligt anger vilken data du vill ta del utav. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt och maximal handläggningstid är 30 dagar från det att vi mottagit din begäran. Av säkerhetsskäl kommer Igor Sport endast att återsända denna information till din folkbokföringsadress, detta för att minimera risken att information hamnar i fel händer.

Företagsregister: Bolagsverket
Juridiskt namn: Raketsport Gruppen i Stockholm AB
Organisationsnummer: 556548-7955
Postadress: Igor Sport, Götgatan 90, 116 42 Stockholm
E-post: integritet@igorsport.se
Telefonnummer: 08-642 71 20

Klagomål

Tycker du som kund att vi inte sköter oss gällande hantering och behandling av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss på integritet@igorsport.se. Du kan också framföra dina klagomål direkt till Datainspektionen som är utsedd tillsynsmyndighet gällande personuppgiftsbehandling. Datainspektionen kommer under 2018 att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Hemsida: https://www.datainspektionen.se/
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm

Uppdatering
Igor Sport (Raketsport Gruppen i Stockholm AB 556548-7955) förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn är alltid publicerad på hemsidan under www.igorsport.se/sv/integritetspolicy. Alla väsentliga ändringar kommer att markeras ut på ett tydligt sätt.

DETALJERADE INSAMLINGSPUNKTER

Besök utav hemsida

Vi vill kunna ge dig som besökare och tidigare kund en personlig samt anpassad upplevelse för att erbjuda relevanta varor.

 • Behandling: Skapa ett anpassat innehåll med relevanta produktrekommendationer, erbjudanden, sparade varor i varukorg, analys av uppgifter från köp- och klickhistorik.
 • Personuppgift: Kontaktuppgifter, orderuppgifter, tekniska uppgifter (dator, mobiltelefon och medföljande inställningar)
 • Laglig grund: Godkännande av vår policy för cookies som godkänns vid första besöket.
 • Lagringsperiod: Till dess att samtycket för policyn återkallas(vilket sker i respektive webbläsare) eller förnyas.

Genomförande utav köp

Vi samlar in information vid genomförande utav köp gällande varor och tjänster.

 • Behandling: Leverera beställd produkt eller tjänst inklusive avisering om leverans eller kontakt i samband med utebliven eller försenad leverans. Identifiering utav ålder. Eventuell kreditkontroll vid val utav faktura som betalsätt. Hantera reklamationsärenden avseende köpt produkt eller tjänst.
 • Personuppgift: Kontaktuppgifter, betaluppgifter/-historik, kreditinformation, orderinformation.
 • Laglig grund: Fullgörande utav köpeavtalet som ingås vill genomfört köp.
 • Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts inklusive leverans och betalning samt för en tid framöver om 3 år för att kunna fullgöra våra skyldigheter vid eventuella reklamationsärenden som uppstår.

Kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att hantera inkommande kundserviceförfrågningar från dig gällande klagomål, reklamationsärenden och produkter samt teknisk support via e-post, telefon och sociala medier.

 • Behandling: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en god kundservice samt för att komma kunna i kontakt med dig gällande lagd eller misslyckad order.
 • Personuppgift: Kontaktuppgifter, födelsedatum, betalningsuppgifter och betalningshistorik, kreditinformation, orderinformation, kontonummer och all korrespondens i ärendet.
 • Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på vårt legitima intresse.
 • Lagringsperiod: Vi sparar information gällande ärendehantering i 24 månader från det att vår kontakt avslutats.

Marknadsföring utav varor/tjänster

Kunna marknadsföra våra varor och tjänster för att skapa ett relevant erbjudande för dig som kund. Skicka påminnelser om varor i din varukorg vilket bygger på dina tidigare köp samt vad du klickat på samt information du delgivit oss.  

 • Behandling: Visa produktrekommendationer som är relevanta för dig. Skicka direktmarknadsföring via elektroniska och övriga kanaler, nyhetsbrev, sms, kampanjer eller skicka erbjudanden samt inbjudningar till event.
 • Personuppgift: Namn, mejladress, telefonnummer, postnummer, postort, köphistorik, klickhistorik.
 • Laglig grund: Behandlingen utav dina personuppgifter bygger på ditt medgivande du gett för direktmarknadsföring.
 • Lagringsperiod: Tills du som kund drar tillbaka ditt medgivande via avregistreringslänk i nyhetsbrev eller via mejl på integritet@igorsport.se, märk mejlet ”Avregistrering nyhetsbrev”. Därefter så raderas alla dina personuppgifter som vi sparat hos vår tjänsteleverantör för nyhetsbrevutskick. För att dra tillbaka ditt medgivande för smsutskick så använder du stoppordet som medföljer i utskicken. Därefter så spärras du från att motta framtida sms om du inte åter ger samtycke vid köp. 

Tävlingar/event

Dina personuppgifter behandlas när du väljer att delta i tävlingar, event anordnade utav oss.

 • Behandling: Kommunikation med dig som deltar i tävlingen/eventet, även innan och efter den är slutförd. Identifiera och kontrollera din ålder. Utse vinnare och förmedla vinst.
 • Personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter, födelsedata, uppgifter som lämnas i tävling genom bild/text, uppgifter som lämnas vid event.
 • Laglig grund: Berättigat intresse för att hantera ditt deltagande i tävlingar eller event.
 • Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet pågår inklusive eventuell utvärdering. Personuppgifterna sparas maximalt 24 månader efter deltagande i tävling.

Rättsliga förpliktelser

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser för lagar och myndighetsbeslut.

 • Behandling: Vi samlar in personuppgifter vid köp samt korrespondens via kundservice för att kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser för bokföringslagen.
 • Personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, orderuppgifter, korrespondens per brev/mejl/telefon.
 • Laglig grund: Rättslig skyldighet.
 • Lagringsperiod: Längst som 7 år vilket bokföringslagen kräver.,

Utveckling och förbättring

 • Behandling: Vi använder information för att kunna göra våra tjänster och produktutbud mer användarvänliga. Anpassa gränssnitt, informationsflöde och öka säkerheten för dig som kund.
 • Personuppgifter: Kundnummer, orderhistorik, leveransinformation, betalningshistorik, klickhistorik och besökts-/surfhistorik (Om du valt att acceptera vår policy för cookies).
 • Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter för att förbättra och utveckla våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.
 • Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna så länge du valt att inte aktivt få din data raderad.